Gyökérkezelés

Gyökérkezelés

Gyökérkezelés alatt olyan fogmegtartó beavatkozást értünk, mely során egy beteg vagy sérült fog élő szövetei és a fogidegei eltávolításra kerülnek, azonban a gyökércsatorna megmarad, így a fog külső szerkezete töméssel vagy koronával visszaépíthető. A gyökérkezelés oka leggyakrabban a fogbélgyulladás, amit a mély szuvasodásból származó baktériumpenetráció okoz. A gyökércsatornába és annak falába ilyenkor baktériumok kerülnek.

Miért érdemes a gyulladt vagy már elhalt fogakat gyökérkezelni?

  • mert gócként szerepelhetnek
  • mert elsődleges célunk a saját fogak megtartása (ellentétben a fogeltávolítással)
  • ezáltal elkerülhető vagy megszüntethető a fájdalom, valamint a fogak ráharapási érzékenysége és további fertőzéseket előzhetünk meg

Hogyan zajlik a gyökérkezelés?

A gyökérkezelés során a fogbélüreg (más néven pulpa) tartalmát eltávolítjuk, sterillé tesszük a helyet, és tartós zárást biztosító anyaggal tömjük be a gyökércsatorna teljes hosszában. A gyökérkezeléssel nemcsak a fertőzött beltartalmat, hanem a fertőzött csatornafalat is eltávolítjuk. Ezt gyökérkezelő tűk segítségével hajtjuk végre.

Először röntgenfelvétellel ellenőrizzük, hogy a gyökérkezelő tű leér-e a csatorna végéig, viszont azon nem ér túl, majd következhet a mechanikai (gyökérkezelő tűkkel) és vegyi (nátrium-hipoklorit) tisztítás. A megtisztított csatornát steril papírszálakkal kiszárítjuk és úgynevezett sealer anyagot viszünk be a csatornába. Ez az anyag kitölti a fő tömőanyag és a csatornafal közötti réseket. Ezután a csatornahosszal megegyező hosszúságú guttaperha szálat helyezünk el a csatornában. A guttaperha egy természetes, homogén anyag. A mester guttaperha mellé segédszálakat is helyezünk, és minden szál behelyezése után a gyökértömést kondenzáljuk, hogy pontosabb záródást érjünk el. Az ideális gyökértömés teljesen kitölti a gyökércsatornát.

Mire lehet számítani a gyökérkezelés után?

  • gyökérkezelés után az esetek többségében a kezelt fog panaszmentessé válik
  • előfordulhat, hogy a gyökérkezelés után 1-2 napig érzékeny marad a fog vagy egy ideig még ráharapásra érzékeny
  • nagy felületen tömött fogakat érdemes koronával beborítva megvédeni, mert a gyökérkezelt fogak élettelenek, így idővel törékennyé válnak
  • szükség lehet gyökércsap behelyezésére, amely szintén a fog megerősítését szolgálja

A gyökérkezelés tartóssága

Amennyiben gyökérkezelés során az összes ideget és belső szövetet sikerült eltávolítani, akkor a beavatkozás teljesen végleges és visszafordíthatatlan, így a gyökérkezelt fog még hosszú évtizedeken keresztül a szájüregben maradhat.

Gyökércsúcs-rezekció vagy gyökércsúcs-amputáció

A beavatkozás azt jelenti, hogy a fogak gyökércsúcsi részét – a fog megtartása mellett – a csontból eltávolítjuk. Az ilyen fogak mindig gyökértöméssel vannak ellátva.

Mikor van szükség gyökércsúcs-rezekcióra?

Ha elhalt fogak gyökércsúcsa körül tapasztalható cisztaszerű elváltozás, annak visszafejlődése vagy elmúlása nem várható. Ilyen esetben követi a gyökértömést a gyökércsúcs-rezekció. Az eljárást akkor is alkalmazzuk, ha a gyökércsatorna nem teljes mértékben átjárható. Krónikus, gyökércsúcs körüli gyulladásos folyamatoknál (granuloma) is ez a megoldás, ha nem mutatkozik gyógyulás. Gyökércsúcs-rezekció szükséges abban az esetben is, ha a gyökértömő anyag a fog csúcsi részén túlpréselődött, vagyis a csontszövetben van, vagy ha a gyökértöméshez szükséges gyökércsatorna-kiszárítás nem valósítható meg.

Hogyan zajlik a gyökércsúcs-rezekció?

A gyökértömés után a fog gyökércsúcsi részét fedő csontot csontfúró segítségével feltárjuk, és a gyökércsúcsból legalább 3 mm-t eltávolítunk. A sebet lezárjuk, egy hét múlva a varratokat eltávolítjuk. Szükséges lehet az ún. retrográd gyökértömés elvégzése is esetenként, ez a gyökértömés nem a fog koronai, hanem gyökértömés felőli behelyezését jelenti. Ezt minden esetben a beavatkozással egy időben kell elvégezni.

Esztétikus tömés

19 000 Ft

Esztétikus tömés rétegtechnikával

25 000 Ft

Ideiglenes tömés

2 000 Ft

Barázdazárás

15 000 Ft

Gyökérkezelés + gyökértömés (1 csatorna)

25 000 Ft

Gyökérkezelés + gyökértömés (2 csatorna)

30 000 Ft

Gyökérkezelés + gyökértömés (3 csatorna)

35 000 Ft

Gyökérkezelés + gyökértömés (4 csatorna)

40 000 Ft

Ideiglenes gyógyszeres gyökértömés

5 000 Ft

Préskerámia (E.max) betét (inlay, onlay, overlay)

46 000 Ft